สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559

สถานที่จัดมหกรรมวิชาการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 9 ตุลาคม 2559


แผนผังการเดินรถ จุดจอดรถ จุดรับ-ส่ง วันที่ 7-8-9 ตุลาคม 2559


การประชุมประธานและเลขานุการศูนย์ ครั้งที่ 2/2559

การประชุมประธานและเลขานุการศูนย์ ครั้งที่ 1/2559

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ

Khunsarit@hotmail.com (ผอ.สฤษดิ์  วิวาสุขุ)
Jeerapanpi@hotmail.com (ผอ.จีระพรรณ)
pasin.bua@gmail.com(ผอ.พศิน  บัวหุ่ง)

ดาวน์โหลดเอกสาร/รายละเอียดตามไฟล์...ด้านล่างนี้

ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 ก.ย. 2559 02:05
ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
2 ก.ย. 2559 02:06
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
30 ก.ย. 2559 03:32
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
30 ก.ย. 2559 03:32